دلیلی برای دلخوشی؟

هر از گاهی می‌شنویم و می‌بینیم که :

  • شکرگذار باشید
  • راضی باشید
  • داشته‌هایتان را دوست داشته باشید
  • جنبش هایی راه می افتند که در آن باید صد روز پشت سر هم یک دلیل برای شاد بودن خودت بنویسی و ...


در نگاه اول مخصوصا از نگاه من تمام این گفته ها و حرکت ها بیمعنی و مسخره هست

چرا که معتقدم آدم با امید، با دلیلی برای پیشروی، و با هدف زنده است

انسان نیاز به پیروزی واقعی داره

چرا ما باید برای پیدا کردن جای پارک خوشحال باشیم؟

چرا ما باید برای تمام چیزهایی که تاثیری در انجام آن نداشتیم خوشحال باشیم؟

چرا باید از باختی خوشحال باشیم و متشکر باشیم چرا که بدتر از این می‌شد ببازیم!

چرا ما باید هزاران نداشته رو با فقط یک داشته جایگزین کنیم و خوشحال باشیم؟


برای من خوشحال بودن بی دلیل و بدون اینکه خودم به آن رسیده باشم سخت هست

مثلا داشتن چیزهایی که همه دارند

کارهایی که همه بلدند انجام بدهند

و تمام چیزهایی که قرار است بدون زحمت بوجود بی‌آیند


امیدواری روزی از راه برسد و من خوشحال باشم که تمام توانایی ام، وقت با ارزش رو خرج رسیدن بهش کرده ام. و افسوس از دست رفته ها رو نخورم


#دلیل_برای_زندگی #دلیل_برای_دلخوشی


/ 2 نظر / 117 بازدید
live-me

از دید من آدم ها خودشون می تونن دلیل باشن برای زندگی، برای زنده بودن و خوب زندگی کردن.